Doporučená očkováníPřipomínám doporučená očkování v dospělosti, která pomáhají chránit proti infekčním onemocněním, s kterými se lze běžně setkat na území ČR, ale i v ostatních státech Evropy. Při cestách mimo evropský kontinent je nutné se řídit dalším doporučením Očkovacích center.

 

I/ Očkování proti tetanu

Základní očkování proti tetanu (nebyl-li dodržen interval 10-15 let pro přeočkování a je třeba znovu nastavit protilátky) se u zletilých fyzických osob provede třemi dávkami podanými v těchto intervalech:

druhá dávka za 6 týdnů po první dávce a třetí dávka za 6 měsíců po druhé dávce.

Dále se očkování proti tetanu provede při úrazech, poraněních nebo nehojících se ranách, u nichž je nebezpečí onemocnění tetanem, a dále v indikovaných případech v předoperační přípravě, zejména před operacemi na konečníku nebo tlustém střevě.

Vakcína se aplikuje do paže, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou (vakcína VACTETA i aplikace), je k dispozici v ordinaci. 

 

II/ Očkováni proti pneumokokovým infekcím - PREVENAR 13

Aplikace je doporučena pacientům starším 65 let, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Očkovací látka se aplikuje do paže. Revakcinace (přeočkování) není potřeba. Vakcína je k dispozici v ordinaci.


III/ Očkování proti klíšťové meningoencefalitidě

Základní očkovací schéma se skládá ze 3 dávek, aplikují se do paže, první dávka, za 1-3 měsíce druhá dávka a třetí dávka za 5-12 měsíců, přeočkovává se po 3 letech, u mladších jedinců možno po 5 letech. Nejvhodnější doba na očkování jsou zimní měsíce roku, ale očkuje se celoročně i v letních měsících roku kdy se využívají zrychlená schémata 0-14 dní a třetí dávka 5-12 měsíců. Dostatečná hladina protilátek je již za 14 dní po aplikaci 2. dávky, aplikuje se vakcína do paže. Vakcína FSME je k dispozici v ordinaci, cena za vakcínu FSME činí přibližně 814 za 1 dávku a 180 Kč za každou aplikaci vakcíny.

 

IV/ Očkování proti virové hepatitidě (žloutence) typu A+B = TWINRIX

Základní očkovací schéma jsou 3 dávky: 1.dávka, 2.dávka za měsíc, 3.dávka za 6 měsíců po první dávce. U dospělých lze výjimečně podat 3.inj. 0., 7., 21. den pak je ale doporučeno aplikovat 4.dávku 12 měsíců po první dávce.

Vakcína Twinrix se aplikuje do paže.Vakcínu si pacient koupí v lékárně na základě receptu vystaveného v ordinaci. Přibližná cena vakcíny Twinrix se pohybuje okolo 1610 Kč za jednu dávku a 180 Kč za aplikaci vakcíny.

 

V/ Očkování proti černému kašli v dospělosti

Aplikace jedné posilující dávky vakcíny BOOSTRIX je doporučována všem dospělým v kterémkoli věku, zejména rodinné a blízké kontakty novorozenců, ženy před plánovanou graviditou. Vakcína je aplikována do paže, vakcínu si pacient koupí v lékárně na základě receptu vystaveného v ordinaci. Přibližná cena vakcíny Boostrix se pohybuje kolem 732 Kč a za aplikaci 180 Kč.

Pozor ! Uvedené ceny očkovacích látek jsou závislé na aktuální ceně dodavatele. Jsou pouze orientační a mohou se měnit.