Ceník nehrazených výkonů z veřejného zdravotního pojištění

Cílené vyšetření praktickým lékařem                                  360 Kč

 

Komplexní vyšetření+vydání posudku                                1.400 Kč

(např.vstupní prohlídka pro zaměstnavatele,

vyšetření na žádost neregistrovaného pacienta)

 

Očkování nehrazené pojišťovnou+cena očkovací látky        360 Kč

(dle platného ceníku MZ)

 

Zbrojní průkaz - nový                                                      800 Kč

                     - prodloužení                                             400 Kč

 

Zdravotní průkaz                                                           500 Kč

(vyšetření+vydání posudku, bez laboratoří)

 

Řidičský průkaz - nový                                                  500 Kč

                      - prodloužení+vydání posudku                400 Kč

 

Stanovení OK (na žádost pacienta)                               200 Kč

 

Potvrzení ke studiu                                                       100 Kč

 

Výpis ze zdravotní dokumentace                                  150 Kč

 

Vydání posudku o zdravotním stavu                             200 Kč

 

Podrobný výpis z dokemtace pro komerční 

pojištění                                                                         465 Kč

 

Kopie dokumentace zprávy/jedna strana                         5 Kč

(na žádost pacienta)

 

Výpis nebo opis zdravotní dokumentace 1.                  350 Kč

(půlhodina)

 

Výpis ze zdravotní dokumentace - záloha                    350 Kč

 

Výpis ze zdravotní dokumentace 2.                              400 Kč

(a další půlhodiny)